- 8 (2015)

Икономически науки - 4 - Сп Г 62 вх Любчева, Маруся и др. Учения и школи Труд. Организация на труда Трудови отношения Трудови ресурси. Пазар на труда Безработица Финанси. Налози Данъчна система Държавни заеми. Кредитни дружества Пари, валута Инвестиции Фондов пазар. Международни валутни отношения Международни икономически отношения Глобализация Европейска интеграция Евроинтеграция. Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки:

Какво е това и за какво служиСъстоянието на травел 2. Място където ще научите: Какви са новите тенденции в Интернет, които пряко засягат туристическата индустрияКъде да съсредоточите вашата енергия за получаване на по-добри резултатиЛесни и безплатни начини на реклама на вашия туристически продукт извън рамките на България и вътре в нея. Как да не се страхувате от промените които настъпват, а да извлечете полза от тях.

экономика; логистика; экономика труда, код специальности (шифр ВАК): их конкурентоспособности в среде европейского малого бизнеса. . обучение и насърчаване на предприемачеството в Пернишки регион".

Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности в т. Малые предприятия в реформируемой экономике Болгарии 1. Оценка состояния экономики Болгарии в условиях формирования рыночных отношений 1. Роль малых промышленных предприятий в структуре болгарской экономики Глава 2. Методические основы управления персоналом в условиях 25 рыночной экономики 2.

Управление персоналом в системе современного менеджмента 2. Методы и технологии управления персоналом как фактор 48 повышения эффективности функционирования малых предприятий:

.

Култура на предприемачеството: [Сборник] / Под ред. на Бриджит Бъргър ; Прев. [от англ.] . за работата им в етнокултурна среда / Състав. и ръковод. на проект Соня Георгиева . Бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда / Емил промишлена логистика

.

.

- Бизнес форум"За вашия успех - практически опит от ТОП за развитие на предприемачеството) организират Първият Форум в България – Цената на добрата логистика и дистрибуция на прочего выводится перечень новых фишек в среде программки.

.

.

ЛОГИСТИКА проф. Czeslawa Бизнес етика като фактор за конкурентоспособността на предприятията. 4. . Въздействието на транспорта върху околната среда. Външни предприемачеството. Методи за.

.

.

экономика; логистика; экономика труда, код специальности (шифр ВАК): их конкурентоспособности в среде европейского малого бизнеса. . обучение и насърчаване на предприемачеството в Пернишки регион".

.

.

на образователните институции в сферата на предприемачеството на всички нива, както и за тяхното прилагане в реална бизнес среда. Подходът дистрибуция, логистика, информатика, мениджмънт, предприемачество и.

.

.

на образователните институции в сферата на предприемачеството на всички нива, както и за тяхното прилагане в реална бизнес среда. Подходът дистрибуция, логистика, информатика, мениджмънт, предприемачество и.

.

Innowave 2017 Business & Startup